NADA

NADA-metoden er et recovery-program, der består at fem øreakupunkturpunkter som komplimentær behandling sammen med f.eks. psykoterapi, Kraniosacralterapi eller anden form for personligt udviklingsarbejde. Formålet med NADA-metoden er at øge effekten af den primære behandling. Samtidig kan metoden anvendes i krise- og katastrofesituationer samt give lindring og dæmpe stress her og nu i situationer, hvor samtale ikke er relevant eller mulig.

NADA-metoden bygger først og fremmest på Traditionel Kinesisk Medicin (TCM), hvor akupunkturpunkterne balancerer organerne, som både regulerer krop og psyke. NADA-modellen er en nonverbal komplimentær metode for alle, der har brug for lindring af stress og hjælp til personlig udvikling.

foto til Nadasiden

NADA-metoden skal:

  • hjælpe personen til at turde mærke og accepterer sig selv.
  • lære personen, at indre ro og fred er kilde til personlig vækst.
  • skabe enkelhed og genkendelige mønstre som fundament for personen.
  • styrke den enkeltes ressourcer til at gå den rigtige vej som er hans/hendes.
  • understøtte kroppens naturlige processer og skabe balance.
  • være nonverbal.
  • være personen eget rum.

 Øret er et mikrosystem, som afspejler hele organismen. Opstår der ubalancer et eller andet sted i kroppen, vil dette også afspejles i øret såvel som andre steder i kroppen/psyken. Lidelsen vil derfor kunne behandles også gennem øret.

Når en nål sættes i øret, aktiveres akupunkturpunktet. Dette resulterer i en impuls (elektrisk impuls, bølgebevægelse eller vibration), som via rygmarven i det reticulære system når f.eks. cortex (hjernebarken) i modsatte hjernehalvdel. Herfra sendes impulser tilbage gennem nervesystemet til den responderende kropsdel samt de involverende centre i hjernen.

NADA er en sikker metode, da balance og recovery er formålet og kan bruge sammen med al anden behandling.

”NADA bygger den vej på hvilken klienten skal gå”.