Uddannelser Ki-ZenYoga- og Meditationslære

200 lektioner – start 9. januar 2021

ved Susanne Kihlgast

 

Baggrund for Ki-ZenYoga
Yoga forener og skaber harmoni i krop, sind og ånd, balancerer det maskuline og feminine, det indre og ydre, det kølende og varmende, det jordiske og himmelske.

Yoga styrker, strækker og blødgør kroppens muskler, led og bindevæv, smidiggør sindet og holder den mentale bevidsthed vital og kroppen ungdommelig.

Yoga sænker også stressniveauet og udvider evnen til at rumme tanker og følelser. Dette gøres bl.a. ved indlagte meditative øvelser eller meditation.

Ved at fordybe dig i stillingerne og vende opmærksomheden indad i takt med åndedrættet, kommer du helt ind til kroppens kerne af følelsesmæssige spændinger. Ved at overgive dig lige hér glider du over i din energetiske krop. Det er her kroppen vil søge tilbage til den harmoniske tilstand, der er til rådighed i hukommelsen.

 

Yoga-teknik

Yoga-teknikken tager udgangspunkt i det bevidste arbejde med åndedræt, følelser, chakra, energibaner, meridianer, muskler, fascier, bindevæv, kirtler, organer, lymfesystem og nervesystem.

Inspirationen er blandt andet hentet fra HathaYoga, YinYoga, IyengarYoga, AnusaraYoga, RestorativYoga, KundaliniYoga, FysioFlow og ikke mindst FlowYoga og Qigong.

Vi arbejder med Ki-ZenYoga som står for Ki – energi (prana), Zen – sindstilstand, hvor vi arbejder med meditation i øvelserne før/efter og gennem øvelserne for at få en mere fordybende regenererende effekt af øvelserne (asanas).

Vi arbejder med forlængelse af kroppen, øger fornemmelsen for Ki’en og intensiverer sensitiviteten for energi i flow.

 

Emner og indhold i uddannelsen:

Asanas

Asanas er yogaens positioner/øvelser. Vi gennemgår forskellige typer asanas til forskellige målgrupper. Vi går i dybden med hvordan vi udfører dem, hvorfor og med hvilken effekt både fysisk, psykisk og åndeligt. Du bliver trænet i at udvælge yoga-sekvenser til at opbygge flow i din undervisning.

Styrke de inderste små korte muskelfibre, som holder vores korpus i den rette stilling.

Pranayama

Forskellige typer af åndedrætsteknikker også kaldet pranayama, vil altid indgå i øvelserne. Pranayama sørger for optimal udnyttelse af lungekapaciteten og er med til at rense sindet. Pranayama sænker vores stress-niveau, harmoniserer hjerne og hjerte, hvorved der skabes balance mellem det sympatiske- og parasympatiske nervesystem. Der vil således være fokus den udrensende, oplivende og afspændende effekt via vejrtrækningen.

Vayus og meridianer

Vayus og meridianer er energiveje, hvor Ki (energi / livskraft / prana) bevæger sig gennem og ud i hele kroppen. Når Ki ikke flyder harmonisk, opstår der ubalancer. Ved at genoprette Ki i kroppen, så den flyder harmonisk, afbalanceres både krop, sind og ånd.

Der arbejdes med de 5 vayus (energiretninger) og meridiansystemet (energibaner) gennem fysiske, mentale og meditative øvelser. Vi kommer i kontakt med det indre og lærer at bruge og bevare den subtile energi (Ki), vi har til rådighed uden at overbelaste kroppen (spændingsbalance).

Chakra, aura og bandha

Under den spirituelle (esoteriske) del af uddannelsen kommer vi ind på opbygning og stimulering af chakra, aura og de tre vigtige nadier Ida, Pingala og Sushumna. Dette sker blandt andet igennem farver, mantraer, mudraer og bandhaer til kroppen samt asanas og pranayama.

Organ- og kirtelarbejde

Vi arbejder med at påvirke organernes og kirtlernes funktioner igennem asanas og pranayama. Organerne aktiverer vi også med lyde. Kirtlerne repræsenterer desuden personlighedens hormoner. Vi lærer at dirigere og opbevare Ki’en i organerne og kirtlerne.

Afspænding, YogaNidra og meditation

Vi arbejder med grundlaget for afspænding, YogaNidra og meditation blandt andet gennem viden om hjernebølger og meditationens indflydelse på krop, sind og ånd. Vi praktiserer og øver os på alle teknikkerne.

Livsform

Vi arbejder med livsform og livsindstilling inden for yogaen, herunder Yogaens 8 grene.

Undervisningsteknik

Hvordan opbygger du en time/programmer med asanas, pranayama, musik og yogaredskaber? Hvordan tager du hensyn til skavanker? Hvordan korrigerer du eleverne og bringer energien frem i øvelserne?

Deltagerne forbereder programmer samt skiftes til at undervise og får dermed god træning i at undervise lige fra begyndelsen af uddannelsen.

Det er obligatorisk at undervise 2 hold á 8 gange i løbet af uddannelsen (minimum 16 timer i alt).

 

Løbende yoga-undervisning

 Det er også obligatorisk at deltage i yoga-undervisning mindst én gang om ugen sideløbende med uddannelsen (minimum 42 uger). Yogaen kan du tage forskellige steder, men det er bedst, hvis du tager timerne på mine hold for at få mest mulig træning i Ki-ZenYoga.

Det faktiske antal timer bliver skrevet på eksamensbeviset.

 

Undervisning

Den almindelige undervisning med mig foregår én gang om måneden lørdag fra 12.00 – 16.00, søndag fra 9.00 – 16.30 i Ör & Sund, Humlebæk.

John Verner (se nedenfor) bliver over 5 tirsdage fra kl. 17.00 – 20.00.

Der tages forbehold for ændringer af tider.

 

Gæstelærere (obligatorisk med ekstra betaling max i alt 5.000 kr.)

 

Undervisning i bevægeapparatets funktioner og aktivering?

Ubalancer i skelet/muskulatur og hypermobilitet ved John Verner, Parkens Fysioterapi

Fysioterapeutisk behandler, underviser og foredragsholder

Specialist i Idræts Fysioterapi

Specialist i Muskuloskeletal Fysioterapi

Certificeret Mulligan Fysioterapeut

Facilitator i Be Activated

Jeg inddrager eventuelt andre gæstelærere efter behov.

 

Eksamen

Du skal have alle 200 lektioner inden eksamen. Ved fravær skal du sørge for at få indhentet det resterende, hvilket koster ekstra timer.

Eksamen består både af skriftlige opgaver samt en praktisk prøve. Eksamen vurderes som bestået eller ikke bestået.

 

Pris eksklusiv gæstelærere

 27.000 kr. senest 1. dec. 2020 til: Handelsbanken i Lyngby regnr. 0895 kontonr. 2064437

Undervisningsmateriale:

 

Obligatorisk indkøb

 •  Kompendium: Susanne Kihlgast
 • Asana, Pranayama, Mudra, Bandha: Swami Satyananda Saraswati
 • Prana and Pranayama: Swami Satyananda Saraswati
 • Yoga Nidra: Swami Satyananda Saraswati
 • HATHA YOGA Illustrated: Martin Kirk –Brooke Boon – Daniel DiTuro
 • Yin Yoga, Outline of A quiet practice: Paul Grilley
 • The Vital Psoas Muscle – Connecting Physical, Emotional, and Spiritual Well-Being: Jo Ann Staugaard-Jones
 • Livets hormoner: Arvin Larsen

Der vil blive mailet supplerende undervisningsmateriale.

 

Frivillig læsning

 • The Path to Holistic Health: B K S Iyengar
 • Yoga mat companion 1, 2, 3 and 4: Ray Long
 • Nærmere noget … filosofien bag yoga: Simon Krog
 • Chakra bogen (Skab balance I kroppens vitale energier): Pauline Wills
 • Bliv yngre med alderen og forvandling af stress til vitalitet: Mantak Chia

 

Datoer for undervisning, 2021

Lørdag: 12.00 – 16.00

Søndag: 09.00 – 16.30

 • 9./10. januar
 • 6./7. februar
 • 6./7. marts
 • 10./11. april
 •  8./9. maj
 •  12./13. juni
 •  3./4. juli
 •  7./8. august
 •  4./5. september
 •  2./3. oktober
 •  6./7. november
 •  4./5. December (eksamen)

John Verner

 • 5 tirsdage kl. 17-20, afventer datoer